หมวดหมู่
อื่นๆ

การล้างหลอดเลือด (Vascular Detoxification)

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวาวิด้า Anti Aging Center  เรามีบริการที่ใช้ฟื้นฟูและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่มีปัญหาการอุดตันจาก Plaque และไขมันที่มาเกาะตามผนังหลอดเลือด ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาแตกหรือหลุดลอยไปอุดเส้นเลือดได้ เรียกว่า การทำ Vascular Detoxification ซึ่งเป็นกระบวนการล้างหลอดเลือด ฟื้นฟูระบบการไหลเวียนโลหิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือด หลอดเลือดหัวใจและสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำ Vascular Detoxification เป็นหนึ่งในองค์ประกอบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก

ภาวะหลอดเลือดแข็ง คืออะไร?

“ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis)” หรือ “ภาวะหลอดเลือดตีบ” เป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือด ชั้นใน หนาตัวขึ้นเรื่อย ๆ มีไขมันไปสะสมระหว่างหลอดเลือด จนในที่สุดทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการของอวัยวะต่าง ๆ ขาดเลือดเกิดขึ้น

สาเหตุของภาวะหลอดเลือดแข็ง เกิดจาก?

การอุดตันหรือตีบแคบของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ

 

เกิดการสร้างคราบตะกอนไขมันขึ้นตามผนังด้านในของหลอดเลือดแดงของหัวใจ

ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจลดลงหรือเลือดไปเลี้ยงไม่ได้

ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือถ้ารุนแรงมากอาจทำให้เสียชีวิตได้

โรคที่เกี่ยวกับระบบเลือด หลอดเลือดหัวใจและสมอง
 • โรคความดันโลหิตสูง

 • โรคหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดอักเสบ

 • โรคเบาหวาน

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

ประโยชน์ของ Vascular Detoxification

 • สามารถลดขนาดของ Plaque ในเส้นเลือด โดยไม่ทำให้ Plaque ชนิดอ่อนแตกออก ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดสะดวกขึ้น
 • สามารถลดไขมันในเลือดได้ ทั้งชนิด LDL, TG , Cholesterol เพิ่มไขมันตัวดี HDLในเลือดเพิ่มประสิทธิภาพ Metabolism ของไขมัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมแซมเซลล์ตัวเองในร่างกาย ลดอนุมูลอิสระ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันในร่างกาย ปรับสมดุลของเยื่อหุ้มเซลล์ต่าง ๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์

Vascular Detoxification เหมาะกับใครบ้าง

 • สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด Plaque ในเส้นเลือดแบบอ่อน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการแตกของ Plaque
 • ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบเลือด หลอดเลือดหัวใจและสมอง เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแข็งหลอดเลือดอักเสบ เบาหวาน ไขมันสูง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน หลอดเลือดสมองอุดตัน
 • ผู้มีอาการปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรัง ปวดตึงกล้ามเนื้อเรื้อรังอาการวิงเวียนศีรษะ จากการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดี

ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม สำหรับ Vascular Detoxification

แพทย์แนะนำตามความเหมาะสม ประมาณ 10 ครั้งขึ้นไป สามารถทำได้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์