งานวิจัย

07 ธันวาคม 2022
การรักษามะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด ในรูปแบบของ CAR- […]
05 ตุลาคม 2021
นวัตกรรมใหม่ในการขจัดของเสีย สิ่งตกค้างในลำไส้ ได้ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วย