การรักษามะเร็ง (Cancer Treatment)

การรักษามะเร็ง

สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง แพทย์จะเป็นผู้กำหนดแผนการรักษามะเร็ง โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ เช่นจุดกำเนิดของมะเร็งอยู่ที่อวัยวะไหน ขนาดของก้อนเร็ง การแพร่กระจาย และภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยปกติแผนจะทำการวางแผนการรักษามะเร็งจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ซึ่งอาจใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือรักษามะเร็งในรูปแบบผสมผสาน

การรักษาที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การผ่าตัด เคมีบำบัด การฉายรังสี การรักษาด้วยยามุ่งเป้า นอกจากการรักษาแบบดั้งเดิมเหล่านี้แล้ว ยังมีการรักษาแบบผสมผสาน เช่น การบำบัดด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกัน เลเซอร์ การบำบัดด้วยฮอร์โมน และอื่นๆ

การผ่าตัด

การผ่าตัดเป็นการรักษามะเร็งแบบทั่วไป โดยศัลยแพทย์จะทำการกำจัดเนื้องอกและเนื้อเยื่อใกล้เคียง ถึงแม้ว่าการผ่าตัดจะเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการรักษามะเร็ง แต่ในบางครั้งการผ่าตัดก็ไม่สามารถรักษามะเร็งในบางชนิดได้ เช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เคมีบำบัด

การใช้เคมีบำบัดเป็นวิธีดั้งเดิมที่นิยมใช้ในการรักษามะเร็ง โดยการให้ยาผ่านทางหลอดเลือดดำ (IV) มุ่งหวังให้ยาออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย และสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้

ในการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด แพทย์จะเป็นผู้คิดแผนการรักษาว่าคนไข้จะใช้ยาตัวเดียวหรือหลายตัวผสมกัน ในบางกรณีแพทย์ผู้ทำการรักษาอาจใช้ เคมีบำบัดร่วมกับวิธีการรักษามะเร็งในแบบอื่นๆ

การใช้รังสีรักษา

การฉายรังสีเป็นการรักษาแบบหนึ่งโดยใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง โดยการทำลายโปรตีนและ DNA เพื่อทำให้เซลล์มะเร็งตาย โดยมุ่งหวังไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโตและเพิ่มจำนวน อีกทั้งยังทำให้เซลล์มะเร็งที่มีอยู่ภายในร่างกายลดน้อยลง

การฉายรังสีจะส่งผลเสียต่อเซลล์ปกติ คือทำให้เซลล์ปกติตาย ได้เช่นกันซึ่งอาจทำให้เกิดการอักเสบหรือเนื้อเยื่อถูกทำลายได้ในบริเวณที่ทำการรักษา

การรักษาโดยใช้ยามุ่งเป้า

ในการรักษาโดยการใช้ยามุ่งเป้า แพทย์จะใช้ยาเพื่อหยุดมะเร็งไม่ให้เติบโตและแพร่กระจาย การรักษาแบบนี้จะมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติน้อยมาก ยามุ่งเป้ามีทั้งแบบยาเม็ดหรือให้ทางหลอดเลือด (IV)

ยามุ่งเป้าจะกำหนดเป้าหมายไปโมเลกุลบนเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวและเพิ่มจำนวน จึงหยุดยั้งไม่ให้มะเร็งแพร่กระจาย และยาบางชนิดสามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายเองได้อีกด้วย

การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นการรักษาประเภทหนึ่งที่ใช้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ของคนไข้เองเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง ช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการตรวจสอบและฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น

การทำงานของการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด

 • หยุดหรือชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • ป้องกันมะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการกำจัดเซลล์มะเร็ง

ห้องปฏิบัติการโนวาวิด้าได้พัฒนาเทคโนโลยีการแยกเซลล์ภูมิคุ้มกันจากเลือดของคนไข้เอง การทำให้เซลล์มีความบริสุทธิ์ และการเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ ห้องปฏิบัติการได้ถูกออกแบบมาเพื่อการผลิตเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะ ภายใต้ระบบปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ปราศจากเชื้อ เพื่อคุณภาพที่ดีของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่จะนำไปใช้ในคนไข้

ฮอร์โมนบำบัด

การบำบัดด้วยฮอร์โมนใช้ในการรักษามะเร็งที่เกิดจากฮอร์โมน เช่น มะเร็งเต้านม ต่อมลูกหมาก และมะเร็งรังไข่ ในการบำบัดด้วยฮอร์โมน การผ่าตัดหรือการใช้ยามักใช้เพื่อหยุดหรือปิดกั้นฮอร์โมนตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

การบำบัดนี้สามารถทำได้โดยการฉีดฮอร์โมนหรือทานเป็นยาเม็ด

การบำบัดด้วยความร้อนผ่านเครื่อง Hyperthermia

การบำบัดด้วยความร้อนเป็นการรักษาแบบทางเลือกโดยใช้ความร้อน เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งโดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติ

การบำบัดนี้มักใช้ในการรักษามะเร็ง:

 • พื้นที่เล็กๆ ของเซลล์ เช่น เนื้องอก
 • ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น อวัยวะหรือแขนขา
 • ทั้งร่างกาย

การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูง

การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้วิธีนี้ในการทำลายมะเร็งในบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและเข้าถึงยาก โดยใช้ลำแสงเลเชอร์ความเข้มข้นสูงมาทำลายเซลล์มะเร็ง การบำบัดดังกล่าวสามารถใช้ในการรักษา:

 • ทำลายเนื้องอกและหยุดการเติบโตของมะเร็ง
 • ทำลายเนื้องอกที่ปิดกั้นกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ หรือหลอดอาหาร
 • ช่วยในการผสานแผลที่เกิดจากมะเร็ง หรือทำให้เลือดหยุดไหล
 • ปิดปลายประสาทหลังผ่าตัดลดปวด
 • ปิดผนึกหลอดเลือดน้ำเหลืองหลังการผ่าตัดเพื่อลดอาการบวมและป้องกันไม่ให้เซลล์เนื้องอกแพร่กระจาย

การบำบัดด้วยเลเซอร์มักจะให้ผ่านหลอดแสงบางๆ ที่ใส่เข้าไปในร่างกาย เส้นใยบาง ๆ ที่ปลายหลอดจะส่องไปที่เซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูงนี้ยังสามารถใช้กับผิวหนังได้

การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูงมักใช้ร่วมกับการรักษาชนิดอื่นๆ

การรักษามะเร็งแบบบูรณาการที่โนวาวิด้าคลินิก