เซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟไซต์ (Lymphocyte Cells)

เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์คืออะไร?

ลิมโฟไซต์เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของเรา ในคนปกติที่ร่างกายแข็งแรงจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวประมาณ 20% ถึง 40% ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดลิมโฟไซต์

ค่าปกติทางห้องปฏิบัติการ ของลิมโฟไซต์ จะขึ้นอยู่กับอายุ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวนลิมโฟไซต์ปกติจะอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 4,800 ลิมโฟไซต์ต่อไมโครลิตรของเลือด สำหรับเด็ก มีเซลล์ลิมโฟไซต์ระหว่าง 3,000 ถึง 9,500 ต่อไมโครลิตรของเลือด

ลิมโฟไซต์มีต้นกำเนิดมาจากไขกระดูก เซลล์ลิมโฟไซต์มีสองประเภท:

บีเซลล์ (บี ลิมโฟไซต์)

บีเซลล์ มีหน้าที่สร้างแอนติบอดี้ แอนติบอดี้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่เกาะติดกับเป้าหมายอย่างจำเพาะเพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเข้ามาทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีเซลล์ (ที ลิมโฟไซต์)

ทีเซลล์ มีหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ติดไวรัส และเซลล์มะเร็ง

Lymphocyte Cells Therapy

การรักษาด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ เป็นการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี อาจมีผลข้างเคียง เช่น เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่โดนทำลายไป หรืออาจจะทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้ง่าย การใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์มาช่วยรักษา จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น

เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ช่วยเหลือคุณอย่างไร?

  • ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีความสมดุล
  • เป็นการประคับประคอง หรือช่วยในการรักษาอื่นๆ เช่นการฉายรังสีหรือการทำเคมีบำบัด
  • เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิตในอนาคต โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์จะสามารถผลิตแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ รวมถึงสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้โดยตรง
  • เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง และลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง รวมถึงทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส

มะเร็งชนิดไหนบ้างที่สามารถใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์?

การรักษาด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ สามารถใช้กับผู้ป่วยมะเร็งดังต่อไปนี้

  • มะเร็งเต้านม
  • มะเร็งสมอง
  • มะเร็งปอด
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก
  • มะเร็งรังไข่
  • มะเร็งลำไส้
  • มะเร็งไทรอยด์
  • มะเร็งผิวหนัง