มะเร็งคืออะไร (What's Cancer?)

โรคมะเร็งคืออะไร?

ร่างกายของมนุษย์เกิดจากเซลล์หลายล้านๆ เซลล์ ในตลอดทุกช่วงการเติบโตเซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่การสร้างเซลล์ใหม่ เกิดความเสื่อมถอยและค่อยๆ ตายไป วัฎจักรของการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นี้ เกิดขึ้นตลอดเวลาตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากเซลล์ในร่างกายมีการถูกกระตุ้นให้มีการเพิ่มจำนวนแบบไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์บางส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง และจะมีการพัฒนาไปเป็นก้อนมะเร็งในที่สุด

โรคมะเร็งคือเซลล์แปลกปลอมที่เกิดจากความผิดปกติในการเพิ่มจำนวนในแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว และไม่มีจุดสิ้นสุด

ประเภทของโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

โรคมะเร็งในกลุ่มของเม็ดเลือด

โรคมะเร็งในกลุ่มของเม็ดเลือด เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับเซลล์เม็ดเลือด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคมะเร็งไขกระดูก

โรคมะเร็งที่เกิดในอวัยวะต่างๆ

โรคมะเร็งที่เกิดในอวัยวะต่างๆ มีโอกาสเกิดได้กับทุกเนื้อเยื่อหรือทุกอวัยวะ เช่น โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งลำไส้

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนภายในกระบวนการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม รูปแบบของการดำเนินชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือในบางครั้งก็ไม่สามารถหาสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งได้

โรคมะเร็งเกิดการแพร่กระจายได้อย่างไร?

เซลล์มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายและอวัยวะ ด้วยความสามารถในการแพร่กระจายและการรุกรานผ่านทางกระแสเลือดหรือระบบน้ำเหลือง ซึ่งเซลล์มะเร็งเพียงแค่เซลล์เดียวยังสามารถเพิ่มจำนวนและเติบโตเป็นก้อนมะเร็งก้อนใหม่ได้

โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่มะเร็งชนิดเดียว เพราะมะเร็งสามารถเจริญและพัฒนาไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้อีกด้วย

ระยะของโรคมะเร็ง

ระยะของโรคมะเร็งแบ่งออกได้ง่ายๆ เป็น 4 ระยะ และแต่ละระยะยังมีการแบ่งออกเป็น A,B และ C ซึ่งแพทย์มักใช้ในการวินิจฉัยและอธิบายขนาดและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

  • ระยะที่ 1 หมายถึงเซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กและอยู่ภายในอวัยวะเริ่มต้น
  • ระยะที่ 2 หมายถึงเซลล์มะเร็งมีขนาดใหญ่กว่าในระยะที่ 1 แต่เซลล์มะเร็งยังไม่เริ่มแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อรอบข้าง บางครั้งระยะที่ 2 มีความหมายว่าเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้กับเนื้องอก ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง
  • ระยะที่ 3 หมายถึงเซลล์มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น อาจเริ่มแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อรอบข้างและพบว่ามีเซลล์มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
  • ระยะที่ 4 หมายถึงเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายจากจุดเริ่มต้นไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ไปตับหรือปอด ซึ่งระยะนี้ถูกเรียกว่า “มะเร็งระยะลุกลาม”

ในการวิเคราะห์พื้นฐาน เพื่อใช้ในการอธิบาย ระยะของโรคมะเร็งยังถูกแบ่งออกเป็น A, B และ C เช่น มะเร็งเต้านมระยะ 2B ตามที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง