Novavida Integrative Medical Center

อาคารโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ชั้น 4 ห้อง B401 28/2 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240