เซลล์บำบัด (Stem Cell Therapy) คืออะไร?

เซลล์บำบัด (Stem Cell Therapy) คือ การนำเซลล์สุขภาพดีที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ อีกทั้งยังเป็นการทดแทนการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพ พร้อมทั้ง เป็นการกระตุ้นและเรียกเซลล์ที่ดี อื่นๆภายในร่างกายเข้ามาช่วยในการซ่อมแซมและรักษาเซลล์ ที่สึกหรอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่อ่อนแอ ทำให้เซลล์ภายในร่างกายมีความต้านทานโรค ซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้โดยช่วย บำบัดความเจ็บป่วย คืนสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย และคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวพรรณของคุณ ทำให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง             

ประโยชน์ของ Stem Cell ที่ใช้ในการชะลอวัยและรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะ

 1. สามารถเจริญพัฒนาเซลล์และเพิ่มจำนวนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  สามารถคงคุณสมบัติเพื่อทำการทดแทนเซลล์ที่สึกหรอ
 2. สามารถคงคุณสมบัติเพื่อทำการทดแทนเซลล์ที่สึกหรอ
 3. สามารถซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพ โดยมีกลไกและหน้าที่เกี่ยวกับการหลั่งสารที่จำเป็นในการซ่อมแซมเซลล์หลายชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดการอักเสบและกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่

 

สเต็มเซลล์รักษาโรคชนิดใดได้?

ในปัจจุบันสเต็มเซลล์ที่ใช้ในทางคลินิกสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ Hematopoietic  Stem Cell และ Mesenchymal  Stem Celll 

Hematopoietic Stem Cell หรือสเต็มเซลล์เม็ดเลือด

สเต็มเซลล์ชนิดนี้จะพบมากในไขกระดูก และสามารถพัฒนาไปเป็นส่วนประกอบของเลือดได้ อาทิเช่น เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด โดยในประเทศไทย มีการนำสเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว

การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สามารถแบ่งได้ตามประเภทของผู้บริจาคมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

 1. Autologous Stem Cell คือ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่นำมาจากเม็ดเลือดของต้นเอง
 2. Allogenic Stem Cell คือ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่ได้จากเม็ดเลือดของผู้อื่น โดยเป็นได้ทั้งพี่หรือน้องจากพ่อและแม่เดียวกัน และบุคคลทั่วไปที่สนใจบริจาค

สเต็มเซลล์จากเม็ดเลือดที่คลินิกทั่วไปนำมาใช้มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 1. สายสะดือรก จะมีปริมาณสเต็มเซลล์เม็ดเลือดอยู่เป็นจำนวนนมาก โดยหลังจากที่ทารกเกิด แพทย์จะทำการตัดสายสะดือที่ติดกับรกออกจากกันพร้อมกับเจาะเลือดบริเวณสายสะดือเก็บเอาไว้ โดยวิธีนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับทารก
 2. ไขกระดูก ก็เป็นแหล่งกำเนิดสเต็มเซลล์ที่ดีมากเช่นกัน โดยมันมีปริมาณสเต็มเซลล์เม็ดเลือดอยู่เป็นจำนวนมากและมีคุณภาพ
 3. เลือด โดยปกติในร่างกายของเราจะมีปริมาณสเต็มเซลล์เม็ดเลือดที่ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อไหร่ที่เราได้รับการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ก็จะช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์เม็ดเลือดอยู่ในกระแสเลือดได้ดียิ่งขึ้น

Mesenchymal Stem Cell หรือเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคม์ 

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดนี้สามารถคัดแยกมาจากหลายแหล่ง เช่น ไขกระดูก ฟันน้ำนม สายสะดือ รก และน้ำคร่ำ ซึ่งสเต็มเซลล์ชนิดนี้สามารถเจริญพัฒนาไปเป็น กระดูกแข็ง กระดูกอ่อน และไขมันได้ 

ในปัจจุบันมีการนำสเต็มเซลล์ชนิดมีเซ็นไคม์มาใช้ในทางคลินิกอย่างแพร่หลาย เช่น รักษาโรคทางระบบประสาท โรคทางไขกระดูก โรคทางตา โรคเบาหวาน โรคกระดูก รวมถึง โรคออโตอิมมูน (ref 2) (รูปที่ 1) ซึ่งสรุปรวมโรคที่ใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้รักษาและมีการอ้างอิงตามตารางที่ 2 

ทั้งนี้การศึกษาวิจัยยังมีการดำเนินต่อไป เพื่อทดสอบความสามารถของสเต็มเซลล์ชนิดนี้ ซึ่งในประเทศไทย มีการใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาอาการปวดข้อเข่าแล้ว แต่ยังไม่ได้แพร่หลายมากนัก

ในด้านของเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) ก็มีการนำสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาใช้ในทางด้านความงาม โดยการฉีดสเต็มเซลล์ลงไปบนผิวหน้าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดคอลลาเจนเพิ่มขึ้น รวมถึงการเติมเต็มในส่วนที่เป็นริ้วรอย 

กลไกการทำงาน คือ สเต็มเซลล์ที่เข้าไปอยู่บริเวณผิวหน้าจะกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจำนวนของสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินเพิ่มขึ้นจากเซลล์ที่ชื่อไฟโปรบลาส อีกทั้งยังทำให้เลือดบริเวณใบหน้าไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกด้วย (ref 3) 

สเต็มเซลล์ชนิดมีเซนไคม์นั้นสามารถแยกมาจากหลายแหล่ง ทางศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวาวิด้า มีสเต็มเซลล์ชนิดมีเซ็นไคม์ ให้บริการ 3 ชนิด ได้แก่

 1. Wharton’s Jelly derived MSC คือ สเต็มเซลล์ที่มาจากสายสะดือ  
 2. Placenta derived MSC คื อสเต็มเซลล์ที่มาจากรก 
 3. Amnion membrane derived MSC คือ สเต็มเซลล์ที่มาจากเยื่อหุ้มรก 

แพทย์ของโนวาวิด้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการได้

shutterstock_201345251

เซลล์บำบัดที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน

1. STEM CELL ที่ได้จากร่างกายตัวเอง (Autologous MSCs)

โนวาวิด้า สามารถคัดแยก Stem Cell ชนิดมีเซ็นไคน์ (MSCs)ที่ได้จากเลือดของลูกค้าเอง Stem Cell ชนิดนี้เป็น Stem Cell ที่สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์ได้หลายชนิด เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ที่ผลิตคอลลาเจน เซลล์ที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ของกระดูก โดยห้องปฎิบัติการ โนวาวิด้า จะคัดแยกและเพาะเลี้ยง Stem Cell ในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ (Cleanroom Class100) ที่ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าเซลล์ที่ได้รับจะมีความปลอดภัยสูง และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือการเข้ากันไม่ได้ของเนื้อเยื่อ

2. STEM CELL ที่ได้จากผู้อื่น (Allogeneic MSCs)

Stem Cells จากแหล่งนี้เป็น Stem Cells ที่ไม่มีความจำเพาะต่อร่างกายของผู้ที่ได้รับเซลล์บำบัดแต่สามารถนำมาใช้ได้ โดยต้องมีการคัดกรองจากโรคติดต่อ ทั้งที่มาของ Stem Cells และขั้นตอนก่อนการนำ Stem Cells มาให้ผู้รับเซลล์บำบัด Stem Cells ที่ได้จากแหล่งนี้จะนำมาจาก รก สายสะดือ และฟันน้ำนม  เป็นต้น

3. STEM CELL ที่ได้จากสัตว์ (Animal Fetal Stem Cells)

การใช้เซลล์บำบัดโดยนำมาจากสัตว์ เช่น แกะ กระต่าย โดยการคัดแยกอวัยวะของตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ และนำมาผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ โดยมีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อและการปนเปื้อนก่อนนำมาใช้กับผู้รับเซลล์บำบัด

shutterstock_202263292
img-1

เซลล์บำบัดที่  Novavida เลือกใช้ ?

” Novavida ให้บริการเฉพาะ Stem Cells ที่มาจากเลือดของคนไข้ที่เข้ารับการรักษา เนื่องจากว่าเลือดที่นำมา เพาะเลี้ยงเป็น Stem Cells มาจากตัวผู้เข้ารับบริการเอง โดยไม่ส่งผลกระทบกับการแอนตี้บอดี้ของผู้ที่เข้ารับการบริการอีกด้วย “

ขั้นตอนการรักษาด้วยเซลล์บำบัด

ก่อนเข้ารับการรักษา ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการประเมินความพร้อมและเตรียมตัว โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจากผลเลือดและวางแผนการรักษา แบบเฉพาะบุคคลกระบวนการในการรับ Stem Cells

 • นำเลือดปริมาณ 10-15 มิลลิลิตรมาผ่านกระบวนการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคม์ (MSCs)
 • เพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนในห้องปฎิบัติการปลอดเชื้อ (Clean Room Class 100) ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก
 • ทำการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ผ่านการคิดค้นและวิจัยมากว่า 20 ปี (นำเข้าจากประเทศอิตาลี) ทำให้ โนวาวิด้า สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดได้ไม่ต่ำกว่า 80-100 ล้านเซลล์ ภายในระยะเวลา 30 วัน
 • ตรวจสอบความบริสุทธิ์ และตรวจสอบคุณภาพของ Stem cells ว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรีย ก่อนการฉีดกลับให้ผู้ที่เข้ารับบริการให้ผ่านหลอดเลือดดำ
 • การฉีดกลับคืนให้คนไข้ผ่านทางหลอดเลือดดำ ทุก ๆ 1 เดือน ติดต่อกันประมาณ 4 – 6 ครั้ง

หมายเหตุ :

 • สำหรับผู้ที่ต้องการชะลอวัยเพื่อกลับมาแข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้ง โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำให้ใช้ Autologous MSCs ติดต่อกัน 4 เข็มในระยะเวลา 4 เดือน
 • สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะ แพทย์จะแนะนำให้ใช้ Autologous MSCs ติดต่อกัน 6 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน
img-2

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาด้วยเซลล์บำบัดในรูปแบบของ Autologous MSCs

Autologous Stem Cell ประกอบด้วย

 • เซลล์ต้นกำเนิด ชนิดเม็ดเลือด หรือที่เรียกว่า Hematopoietic Stem Cell; HSCs
  ท่านที่ได้รับการบำบัดด้วย Stem Cell ชนิดเม็ดเลือดแล้วจะช่วยให้สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นส่วนประกอบของเลือดชนิดต่าง ๆ คือ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด Stem Cell ชนิดนี้ได้รับการรับรองจากทางแพทยสภาให้ใช้เพื่อการรักษาโรคโลหิตวิทยา
 • เซลล์ต้นกำเนิด ชนิดมีเซ็นไคม์ หรือที่เรียกว่า Mesenchymal Stem Cell ; MSCs
  ท่านที่ได้รับการบำบัดด้วย Stem Cell ชนิดมีเซ็นไคน์แล้วจะส่งผลให้ Stem Cell เหล่านี้สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อชั้นกลางต่างๆ เช่น กระดูก กระดูกอ่อน เอ็น กล้ามเนื้อ และไขมัน เป็นต้น มีการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ พบว่าเซลล์ชนิดนี้สามารถบรรเทาอาการ เจ็บปวดกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบ โรคกระดูก โรคความดันโลหิตสูง และโรคตับ เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติ ก่อนและหลังการรักษาด้วยเซลล์บำบัด?

ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยการบำบัดเซลล์

 1. งดอาหารรสจัด ก่อนทำเซลล์บำบัด 2 สัปดาห์
 2. ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ ( ปริมาณ 2 ลิตร ต่อวัน )
 3. งดการดื่มแอลกอฮอล์ 2 สัปดาห์ก่อนทำเซลล์บำบัด
 4. สามารถออกกำลังกายตามปกติ

หลังเข้ารับการรักษาด้วยการบำบัดเซลล์

 1. งดอาหารรสจัด หลังทำเซลล์บำบัด 2 สัปดาห์
 2. ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ ( ปริมาณ 2 ลิตร / วัน )
 3. งดการดื่มแอลกอฮอล์ 2 สัปดาห์หลังทำเซลล์บำบัด
 4. งดการออกกำลังกายแบบหักโหม

shutterstock_208005757

ทำไมต้องเป็น Stemcell ของโนวาวิด้า ?

“ศูนย์ชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์โนวาวิด้า เป็นศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศอิตาลี โดยมีศาสตราจารย์ อีวาน ตอร์เรนเต้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงและบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy) จากมหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอิตาลี  เป็นแพทย์ที่ปรึกษา 

ความโดดเด่นของศูนย์ชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์โนวาวิด้า อยู่ที่การนำนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลกมาใช้ในการดูแลสุขภาพในระดับยีนด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และมีห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูงสุด”

shutterstock_782843017