การรักษามะเร็งด้วย (Dendritic Cell Vaccines)

Dendritic cells (DCs) เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีทำหน้าที่สำคัญในการตอบสนองต่อการติดเชื้อ  เมื่อDendritic cellsพบสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง จะทำการจับกินและย่อยสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น และเดินทางไปยังต่อมน้ำเหลืองเพื่อนำเสนอแอนติเจนของสิ่งแปลกปลอมนั้นๆ ให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผล มีความปลอดภัย และสามารถใช้ทดแทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันได้ เซลล์เดนไดรติกทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด(Innate Immunity) และระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายพัฒนาขึ้น (Adaptive Immunity)

การรักษามะเร็งด้วย Dendritic Cells ทำอย่างไร ?

เซลล์เดนไดรติกมีหน้าที่หลักคือช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันรู้จักตัวรับสัญญาณของเซลล์มะเร็ง หรือที่เรียกว่าแอนติเจนของเนื้องอก การใช้เซลล์บำบัดจะช่วยกระตุ้นให้กลไกของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ การรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกจึงกลายเป็นวิธีการหลักในการรักษามะเร็งแบบการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้กับโปรแกรมรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลดีทั่วโลก

อย่างไรก็ตามเซลล์เดนไดรติกมักมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองเมื่อพบเซลล์มะเร็ง การรักษาวิธีนี้จะเพิ่มจำนวนเซลล์เดนไดรติก โดยนำเซลล์เดนไดรติกที่ยังโตไม่เต็มที่จากเลือดของคนไข้ไปเพาะเลี้ยง ผ่านกระบวนการ และกระตุ้นการทำงานในห้องปฏิบัติการ กระบวนการเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีห้องปฏิบัติการเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถทำได้ 

ขั้นตอนการรักษาด้วย Dendritic Cells ?

  • ผู้ป่วยพบแพทย์ผู้มากประสบการณ์ เพื่อทำการประเมินสุขภาพ และวางแผนการรักษาอย่างละเอียด
  • เจาะเลือดคนไข้เพื่อตรวจวัด CD Markerที่จำเพาะต่อเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ
  • เพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวน Dendritic Cells ในห้องปฎิบัติการที่ปราศจากเชื้อ (Clean Room Class 100 ) เพื่อเพิ่มจำนวนให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการ
  • กระตุ้น Dendritic Cells โดยใช้เปปไทด์โปรตีนที่มีคุณสมบัติเป็น tumor rejection antigen หรือแอนติเจนที่ต่อต้านเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ Dendritic Cell ได้เรียนรู้และแสดงส่วนของตัวรับที่เฉพาะเจาะจงนี้ออกมาที่ผิวของเซลล์
  • ฉีดคืนกลับเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดดำ พร้อมประเมินผลการรักษา
The Advantages of Dendritic Cell Vaccines

การรักษาด้วยเซลล์เดนไดรติกเป็นการรักษามะเร็งด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ให้ผลดีมากอย่างหนึ่ง โดยเซลล์เดนไดรติกเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีหน้าที่นำเสนอแอนติเจน (Antigen-presenting immune cell) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ช่วยกำจัด ภาวะกดภูมิ (Immunosuppression) ที่มีต้นเหตุมาจากเซลล์มะเร็ง
  • ช่วยลดภาวการณ์เกิดเป็นมะเร็งซ้ำ (Recurrence)
  • เป็นวิธีการรักษาหลักที่เราใช้ดูแลคนไข้โรคมะเร็ง โดยไม่ทำลายภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของ       ร่างกาย และช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นด้วยวิธีการบำบัดและกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติด้วยเหตุนี้คนไข้จึงใช้เวลาน้อยลงในการต่อสู้กับอาการที่เป็นผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง