หมวดหมู่
อื่นๆ

ภูมิคุ้มกันบำบัด

Equipment & FacilitiesEquipment & FacilitiesE […]
About Shockwave Shockwave is an acoustic wave which car […]
What is ONDAMED? The ONDAMED is a unique technology off […]
https://novavidath.com/wp-content/uploads/2023/05/Untit […]
What is Electro-Lymphatic Drainage Massage? Electro-Lym […]
What is EECP? Enhanced External Counter Pulsation (EECP […]
What is EECP? Enhanced External Counter Pulsation (EECP […]
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์คืออะไร? ลิมโฟไซต์เป็นเซล […]
End-Stage Cancer
มะเร็งระยะสุดท้าย (มะเร็งระยะที่ 4) คือระยะที่มะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่หลอดเลือดและระบบน้ำเหลือง และสามารถไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอวัยวะต่าง ๆ ได้