หมวดหมู่
อื่นๆ

ภูมิคุ้มกันบำบัด

เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์คืออะไร? ลิมโฟไซต์เป็นเซล […]
End-Stage Cancer
มะเร็งระยะสุดท้าย (มะเร็งระยะที่ 4) คือระยะที่มะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่หลอดเลือดและระบบน้ำเหลือง และสามารถไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอวัยวะต่าง ๆ ได้
Cancer Treatment
มะเร็งคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ปัจจบันมีวิธีการรักษามะเร็งหลากหลายรูปแบบ เช่น การผ่าตัด ฉายรังสี การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด
Cancer Immunotherapy
การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Cancer Immunotherapy) คือแนวทางใหม่ในการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นการรักษาอย่างตรงจุด
NK Cells ( Natural Killer Cells ) – Non-targeted Immunotherapy NK Cells are the innate immune system
การรักษามะเร็งด้วย Natural Killer Cells (NK Cells) คือการรักษาระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนได้ตามต้องการ
การรักษามะเร็งด้วย Natural Killer Cells (NK Cells) คือการรักษาระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนได้ตามต้องการ
การรักษามะเร็งด้วย Dendritic Cells Vaccine คือการบำบัดและกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายให้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งที่ได้ผลดีทั่วโลก