หมวดหมู่
อื่นๆ

การให้สารอาหารทางหลอดเลือด สำหรับผู้ที่ต้องการทำการเด็กหลอดแก้ว (IVF Regneration Infusion)

การให้สารอาหารทางหลอดเลือด สำหรับผู้ที่ต้องการทำการเด็กหลอดแก้ว

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการกระตุ้นไข่ เพื่อทำเด็กหลอดแก้วคุณต้องมั่นใจว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงเพียงพอในการทำเด็กหลอดแก้ว

การให้สารอาหารทางหลอดเลือด สำหรับผู้ที่ต้องการทำการเด็กหลอดแก้ว ประกอบไปด้วยวิตามิน สารอาหารที่จำเป็น อีกทั้งยังประกอบไปด้วยเปปไทด์ เพื่อกระตุ้นฮอร์โมนเพศในการสร้างจำนวนไข่ที่ผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ

ใครบ้างที่เหมาะกับโปรแกรมนี้

ผู้หญิงที่ต้องการเข้าโปรแกรมทำเด็กหลอดแก้ว และเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงก่อนเข้ากระบวนการกระตุ้นไข่ เพื่อให้ไข่มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ

การให้สารอาหารทางหลอดเลือด สำหรับผู้ที่ต้องการทำการเด็กหลอดแก้วสามารถให้บ่อยได้แค่ไหน?

แนะนำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที ต่อครั้ง อย่างไรก็ตามความถี่ในการรักษาจะขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของแพทย์