หมวดหมู่
อื่นๆ

การตรวจคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค

Pre-Screening
การตรวจคัดกรอง (Pre-Screening) คือการตรวจสุขภาพด้วยเทคโนโลยี EIS ที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกายอย่างรวดเร็ว แม่นยำ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีละส่วน
Doctor Consultation
การให้คำปรึกษาแพทย์ (Doctor Consultation) คือขั้นตอนการวินิจฉัยเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค ว่ามีระบบการทำงานของร่างกายส่วนใดทำงานผิดปกติ
Blood Test
การตรวจเลือด (Blood Test) คือโปรแกรมตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ระดับความเสื่อมของร่างกาย และความน่าจะเป็นในการเกิดโรค เป็นการตรวจวิเคราะห์แบบเจาะลึก
Diagnosis & Planning
การวินิจฉัยโรค & วางแผนการรักษา (Diagnosis & Planning) คือการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เป็นที่ยอมรับระดับโลกมาใช้ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค