หมวดหมู่
อื่นๆ

การให้คำปรึกษาแพทย์ Doctor Consultation

อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูเซลล์และการป้องกันการเกิดโรค ของศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) คือขั้นตอนการให้คำปรึกษาแพทย์  เพราะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่แพทย์จะวินิจฉัยเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูล สร้างความรู้และความเข้าใจว่าในขณะนี้ระบบการทำงานของร่างกายมีอวัยวะส่วนใดบ้างที่เกิดความเสื่อม หรือเกิดการทำงานที่ผิดปกติ ควรรับการรักษาแบบใดจึงจะเหมาะสมเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังเข้ารับการรักษาอย่างละเอียด เพราะเราเชื่อว่าการวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรคและการสร้างความรู้ความเข้าใจ คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การรักษาที่ดีที่สุด