หมวดหมู่
อื่นๆ

การตรวจคัดกรอง Pre-Screening

1. Electro Interstitial Scan (EIS)

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวาวิด้า Anti Aging Center เรานำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยจากประเทศชั้นนำอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อว่า Electro Interstitial Scan (EIS) มาทำการตรวจคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าในขณะที่ตรวจมีอวัยวะใดบ้างที่ผิดปกติ รวมทั้งบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย และแนวโน้มของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาการของโรคปรากฏให้เห็นเลยก็ตาม

Pre-Screening

เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) ใช้หลักการ Bio Feedback ด้วยวิธีการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ เข้าสู่ร่างกายเพื่อวัดค่าความต้านทานของน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ในทุก ๆ เซลล์ หากเซลล์หรืออวัยวะทำงานผิดปกติหรือมีสารชีวเคมีไม่สมดุลสัญญาณไฟฟ้าจะตอบสนองแตกต่างกัน ในการเข้ารับการตรวจจะใช้เวลาเพียง 3-5 นาทีในการสแกนทั้งร่างกาย แล้วคอมพิวเตอร์จะประมวลผลการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของคนไข้ได้ทันทีทำให้ทราบว่าในขณะที่ตรวจมีอวัยวะใดบ้างที่ผิดปกติ รวมทั้งบอกระดับความเสื่อมของร่างกายและแนวโน้มของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การตรวจด้วย Electro Interstitial Scan (EIS) 1 ครั้ง สามารถสแกนได้ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีละส่วน ไม่มีผลข้างเคียงที่เกิดจากการตรวจ

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวาวิด้า Anti Aging Center จึงนำเอาเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) มาใช้ในการวิฉนิจฉัยและวางแผนป้องกันการเกิดโรค ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมของเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) เพราะสามารถประเมินความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้มากถึง 37 อวัยวะ 9 ระบบ ประกอบด้วยดังนี้

1.ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular functions)

2.ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine functions)

3.ระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ (Urogenital and renal functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ (Urogenital and renal functions)

4.ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular functions)

5.ระบบการหายใจ (Respiratory functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบการหายใจ (Respiratory functions)

6.ระบบการย่อยอาหาร (Digestive functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบการย่อยอาหาร (Digestive functions)

7.ระบบประสาทและสมอง (Neurologic functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบประสาทและสมอง (Neurologic functions)

8.ระบบการเผาผลาญอาหาร (General metabolic functions)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบการเผาผลาญอาหาร (General metabolic functions)

9.ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ (Immune functions; allergic risk, infectious risk and ENT risk)

**ภาพแสดงการตรวจวิเคราะห์ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ (Immune functions; allergic risk, infectious risk and ENT risk)

การประเมินด้วย Electro Interstitial Scan (EIS)

การตรวจวัดด้วย Electro Interstitial Scan (EIS) แบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับความเสี่ยง ในรูปกราฟแท่ง 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีฟ้า และสีเขียว บ่งบอกแนวโน้มในการเกิดปัญหาจากระดับสูงสุดไปหาระดับเล็กน้อย เริ่มจาก Risk I ไป Risk V

 
Risk I : แท่งสีแดง

หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสื่อม และการทำงานที่ผิดปกติไปจากเดิมมาก ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างเร็วที่สุด

Risk II : แท่งสีเหลือง

หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะความเสื่อมและการทำงานที่ผิดปกติ มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับรองลงมาหรือระดับที่ 2

Risk III : แท่งสีน้ำเงิน

หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสื่อมและการทำงานที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติในระดับปานกลาง หรือระดับ 3

Risk IV : แท่งสีฟ้า

หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับที่ 4

Risk V : แท่งสีเขียว

หมายถึง ในตำแหน่งหรือระบบนั้น ตรวจพบสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในระดับที่ 5

ข้อดีในการตรวจสุขภาพด้วยระบบ EIS

 1. เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย

 2. ช่วยในการวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม โดยให้แนวทางในการป้องกันการเกิดโรค

 3. ให้สัญญาณเตือนถึงความผิดปกติของร่างกาย เพื่อบำบัดรักษาได้ทันท่วงที

 4. แนะนำอาหารที่ควรรับประทาน และควรหลีกเลี่ยง

 5. ไม่ต้องเจาะเลือด

 6. ไม่มีผลข้างเคียง (Side Effect) ที่เกิดจากการตรวจ

 7. เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน

การเตรียมตัวก่อนตรวจ EIS

 1. ถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะทุกชนิด

 2. ขณะตรวจ คนไข้ต้องนั่งนิ่งๆ ไม่พูดคุยหรือขยับร่างกาย

 3. งดใช้โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทุกชนิด

EIS ควรตรวจบ่อยแค่ไหน

ตรวจได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ เพราะปราศจากผลข้างเคียงใด ๆ  แนะนำให้ตรวจทุก 6 เดือน

ข้อควรระวัง

ผู้ที่ควรระวังในการตรวจด้วย EIS คือ ผู้ที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโลหะหรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

 
 
 
 

Oligo Scan

Oligo Scan เป็นการตรวจระดับสารพิษโลหะหนัก 15 ชนิด และแร่ธาตุ 20 ชนิด ที่สะสมในเนื้อเยื่อด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องเจาะเลือด

Oligo Scan คืออะไร?

Oligo Scan เป็นเทคโนโลยีทันสมัยจากยุโรป ในการตรวจระดับโลหะหนักที่เป็นอันตราย และตรวจเช็คความสมดุลของแร่ธาตุ โดยวิเคราะห์จากค่าการดูดกลืนแสงของสะสารที่สะสมในเซลล์ สามารถแสดงผลได้อย่าง Real time screening หากร่างกายได้สารพิษโลหะหนักมาเป็นระยะเวลานาน สารพิษดังกล่าวจะถูกสะสมในเนื้อเยื่อและขจัดออกได้ยาก ทำให้เซลล์ตายหรือเปลี่ยนสภาพ จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ภาวะอ่อนเพลีย ส่วนการขาดแร่ธาตุที่จำเป็นหรือมีมากเกินไป ส่งผลให้เหนื่อยล้าเรื้อรัง นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ อ้วนหรือผอมเกินไป

ตรวจสารโลหะหนักและแร่ธาตุในร่างกาย ทำได้อย่างไร?

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวาวิด้า Anti Aging Center เราใช้วิธีการตรวจระดับโลหะหนักที่เป็นอันตราย และตรวจเช็คความสมดุลของแร่ธาตุ โดยการวางเครื่อง Oligo Scan ลงบนฝ่ามือจำนวน 4 จุด จากนั้นก็จะทำการประมวลผลให้ทราบว่าร่างกายขาด หรือเกินในส่วนของแร่ธาตุอะไรบ้าง รวมทั้งแสดงให้ทราบว่ามีโลหะหนักชนิดใดสะสมเกินมาตรฐานในร่างกาย โดยแยกออกมาเป็นประเภทอย่างชัดเจน ทำให้ทราบว่าควรดำเนินการรักษาเพื่อเพิ่มเติมแร่ธาตุ หรือกำจัดโลหะหนัก ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีการตรวจหาสารโลหะหนัก และตรวจเช็คความสมดุลของแร่ธาตุ โดย Oligo Scan นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) เพราะเป็นตัวช่วยในการค้นหาสารพิษ และแร่ธาตุในร่างกาย ถือจุดเริ่มต้นของการป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการใช้เครื่อง Oligo Scan

 1. สะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สแกนฝ่ามือก็ทราบผลทันที ใน เวลาไม่ถึง 3 นาที

 2. ให้ผลตรวจประเมินโลหะหนักถึง 15 ชนิด และแร่ธาตุอีก 20 ชนิด

 3. ไม่เจ็บตัวจากการถูกเจาะเลือด

การประเมินผลตรวจของเครื่อง Oligo Scan

 1. ระดับของแร่ธาตุในร่างกายนั้น อยู่ในระดับ มาตรฐาน / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานอย่างมาก

 2. ระดับโลหะหนักในร่างกายนั้น อยู่ในระดับ มาตรฐาน / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานอย่างมาก

 3. ระดับความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย

 4. ระดับความเป็นพิษของโลหะหนักต่อร่างกาย

การทำ Oligo Scan สามารถบ่งบอกถึงสารโลหะหนักที่เป็นอันตราย และความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม