หมวดหมู่
อื่นๆ

การตรวจยีน (Genetic-Screening)

คือ การคัดกรองเพื่อทำนายความผิดปกติและความเสี่ยงโรคจากพันธุกรรม แม้การตรวจเลือดหรือปัสสาวะเพื่อหาความผิดปกติในร่างกายจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่สามารถบอกความเสี่ยงโรคในอนาคตไกล ๆ ได้ ดังนั้น จึงควรตรวจยีนร่วมด้วย เพื่อแพทย์จะได้ช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมได้ตลอดชีวิต

การตรวจยีน ใช้เพียงการเก็บตัวอย่างเซลล์เยื่อบุข้างกระพุ้งแก้ม ไม่เจ็บ และตรวจเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิต ยิ่งตรวจเร็วยิ่งคุ้มค่า ช่วยป้องกันการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงที และช่วยลดค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

การตรวจยีน (Genetic-Screening)

รายละเอียดการตรวจยีน

เป็นการตรวจยีนอย่างละเอียดเพื่อการมีสุขภาพองค์รวมที่ดี ช่วยชะลอวัยและควบคุมน้ำหนัก ประกอบด้วย

  1. Nutrition Sensor  เป็นการตนรวจการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายในระดับ DNA เมื่อทราบความผิดปกติจะช่วยให้จัดตารางอาหารหรือเลือกเสริมวิตามินได้เหมาะสมและถูกต้องตามที่ร่างกายต้องการ โดยไม่ทำให้ร่างกายได้รับในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ช่วยทำให้ทราบว่าร่างกายไวต่อแป้งหรือไขมัน และร่างกายเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหน ทำให้ร่างกายมีความสมดุลและมีสุขภาพที่ดี เหมาะสำหรับทุกคนที่รักสุขภาพ
  2. Weight Sensor  เป็นการตรวจเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้ำหนักในระดับ DNA ช่วยให้ทราบถึงชนิดและปริมาณของสารอาหาร และวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม Genetic ของแต่ละบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดหรือควบคุมน้ำหนัก 

การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ

เป็นการตรวจการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในระดับ DNA เพื่อให้ทราบความเสี่ยงจากความผิดปกติของยีนที่อาจทำให้มีโอกาสเป็นโรค ทำให้สามรถหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ สำหรับคนปกติตรวจเพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ตรวจเพื่อช่วยให้ตรวจพบและหาแนวทางการรักษาได้ทันเวลา สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วการตรวจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

เป็นการตรวจความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยตรวจทั้งหมด 98 ยีน 25 มะเร็ง เพื่อให้ทราบความเสี่ยงจากมะเร็งที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพราะหากเราได้รับการถ่ายทอดยีนดังกล่าวจะมีโอกาสทำให้เกิดโรคมะเร็งชนิดนั้นมากกว่าคนปกติถึง 20 เท่า เมื่อทราบความเสี่ยงของมะเร็งชนิดไหน จะทำให้สามารถหาแนวทางรักษา หลีกเลี่ยง และป้องกันการเกิดโรคได้มากยิ่งขึ้น สามารถตรวจได้กับทุกคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้ว