Truyền dịch tái tạo IVF

Thông tin cơ bản về truyền dịch tái tạo IVF

Trước khi bạn bắt đầu kế hoạch sinh nở, chúng tôi xin giới thiệu về Truyền dịch tái tạo IVF của mình để đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.


Truyền dịch tái tạo IVF là sự kết hợp của các chất dinh dưỡng, vitamin tổng hợp và peptide được làm giàu để tăng cường hormone giới tính nhằm kích thích và tăng số lượng tế bào trứng.

Đối tượng nào nên truyền dịch tái tạo IVF?

Những phụ nữ cần thực hiện Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (ART) như ICSI (Tiêm tinh trùng vào bào tương) trong khi họ cần có nhiều tế bào trứng.

Tôi nên truyền dịch tái tạo IVF bao lâu một lần?

Nên thực hiện 1 lần/tuần. Thời gian điều trị khoảng 60 phút mỗi lần. Tuy nhiên, tần suất điều trị phải dựa trên đơn thuốc của bác sĩ.