การวินิจฉัยโรค & วางแผนการรักษา Diagnosis & Planning

การวางแผนการรักษาของ ศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวาวิด้า Anti Aging Center เรามุ่งเน้นการรักษาแบบ “บำบัดเซลล์” รวมถึงการใช้ “เซลล์บำบัด” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการฟื้นฟูเซลล์และป้องกันการเกิดโรคของเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)  โดยนำเอาเทคนิคการรักษาและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเป็นที่ยอมรับระดับโลก มาใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค พร้อมกับทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญในการวางแผนและดูแลการรักษา ตลอดจนให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างละเอียด เพราะเราเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีปัญหาสุขภาพ และมีความเสื่อมของอวัยวะที่แตกต่างกัน การวางแผนการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้เข้ารับการรักษากับศูนย์การแพทย์บูรณาการ โนวาวิด้า Anti Aging Center สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ