การใช้สเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้ชายกังวลใจเกี่ยวกับ โรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สาเหตุหลักประการหนึ่งคือการไหลเวียนของเลือดไปยังองคชาตไม่ดี การไหลเวียนของเลือดเป็นสิ่งที่ทำให้องคชาตแข็งตัวเพื่อตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศ เมื่อการไหลเวียนของเลือดหยุดชะงัก ผู้ชายจะมีอาการแข็งตัวไม่เต็มที่และองคชาตอ่อนตัวเร็วเกินไป

Consult today the ED Treatment in Bangkok.

What is ERECTILE DYSFUNCTION?

โรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ ED เป็นปัญหาทางเพศที่พบบ่อยที่สุด ในปี 2538 มีรายงานว่าผู้ชายกว่า 150 ล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโรคนี้ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 320 ล้านคนภายในปี 2568 ①

โรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) คือการไม่สามารถทำให้องคชาตคงการแข็งตัวให้นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

การที่องคชาตไม่สามารถแข็งตัวได้นานพออาจไม่เป็นปัญหามากนัก แต่หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เป็นประจำ จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ และควรได้รับการรักษา

อ้างอิง① Abolfotouh MA, Al-Helali NS. Effect of erectile dysfunction on quality of life. Eastern Mediterranean Health Journal, 2001, 7(3):510–518.

Causes of Erectitle Dysfunction
Previous
Next

การรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่ศูนย์การแพทย์ โนวาวิด้า อินทิเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ที่ศูนย์การแพทย์ โนวาวิด้า อินทิเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จะวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งแพทย์ผู้มากประสบการณ์จะเป็นผู้วางแผนการรักษา ตามปัญหาของผู้เข้ารับบริการ

โรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในระยะเริ่มต้น

ที่ศูนย์การแพทย์ โนวาวิด้า อินทิเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จะนำเสนอการนวดเพื่อกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงหรือมีอาการแค่ระยะแรก

การรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระยะเริ่มต้น จะใช้การนวดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ที่ 448 kHz (กิโลเฮิรตซ์) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของ corpus cavernosum ขึ้น 3 – 5 องศาเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ทำให้ซ่อมแซมหลอดเลือดและเซลล์ที่เสียหายโดยอัตโนมัติ อันเป็นผลให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดใน corpus cavernosum

การรักษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการเล็กน้อย

โรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในระยะปานกลาง

การรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระยะปานกลาง ที่ศูนย์การแพทย์  โนวาวิด้า  อินทิเกรทีฟ  เมดิคอล  เซ็นเตอร์  จะใช้การนวดร่วมกับการฉีดสเต็มเซลล์ และ ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของ corpus cavernosum และกระตุ้นเส้นเลือดฝอย ทำให้สามารถซ่อมแซมหลอดเลือดและเซลล์ที่เสียหายได้โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้เลือดไหลเวียนใน corpus cavernosum   ในขณะเดียวกัน สเต็มเซลล์ที่ฉีดเข้าไป จะทำหน้าที่ไปซ่อมแซม corpus cavernosum ที่เสียหายและเพิ่มความแข็งแรงขององคชาต

โรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในระยะรุนแรง

การรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระยะรุนแรงถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกเหนือจากนวดและการฉีดสเต็มเซลล์แล้ว ยังใช้เทคนิคพิเศษที่สามารถกระตุ้นให้สเต็มเซลล์เจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดเซลล์ประสาทหรือเซลล์กล้ามเนื้อเรียบได้ ดังนั้นเซลล์ต่างๆเหล่านี้จะช่วยแทนที่หรือทดแทนเซลล์ที่มีความเสียหายของโครงสร้างภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชาย

Not sure about your ed level?

โรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถรักษาได้

Get in touch with our specialist

Frequently Asked Questions

สเต็มเซลล์มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างไร?

การรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยใช้สเต็มเซลล์เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าประสิทธิผลของการรักษานั้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น อายุ ประวัติการรักษา การใช้ยา และชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับการบริการ

การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศทำอย่างไร?

การรักษาโดยการใช้สเต็มเซลล์ที่ศูนย์การแพทย์ โนวาวิด้า อินทิเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ดำเนินการ และดูแลโดยแพทย์ผู้มากประสบการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในระดับสูงสุด การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์มักจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้: การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนการรักษา การเพาะเลี้ยงเซลล์สเต็มเซลล์ การฉีดให้ผู้เข้ารับบริการ และการติดตามผลหลังการรักษา

การประเมินระดับของโรคภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ทำได้อย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญจะใช้แบบจำลองคือ EHS เพื่อประเมินระดับ ED ของผู้ป่วย รวมทั้งสอบถามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย การดำเนินชีวิตประจำวัน ประวัติโรค และอื่นๆ

ค่ารักษาเท่าไหร่?

ราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผนการรักษาที่แพทย์กำหนด และปริมาณของสเต็มเซลล์ที่จำเป็นต้องใช้รักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรักษาด้วยสเต็มเซลล์และการใช้ยาในการรักษา ED?

การรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่หรือยารับประทาน เช่นเดียวกับการรักษาแบบดั้งเดิมอื่นๆ มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา อย่างรวดเร็วแต่ไม่ยั่งยืน เมื่อผู้ป่วยหยุดยาอาการเสื่อมสมรรถภาพอาจปรากฏขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์สำหรับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นการรักษาที่ต้นเหตุของโรคนี้

ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผล?

การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์เป็นการรักษาแบบใหม่ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาหลอดเลือด คือจะช่วยให้เซลล์หลอดเลือดทำงานและสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ และลดการทำลายเซลล์ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ ระดับความเสื่อมของแต่ละคน ใช้เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 6 เดือน

Location

Photalai Golf Park Building, 4th Floor, Room B401 28/2 Soi Klong Lam Chiek School, Khlong Chan Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240

Our hours

9:00 AM – 18.00 PM
Tuesdays – Sundays (closed on Mondays)

Contact us

Phone:  (66) 2-508-5100
Email: info@novavida.co.th