งานวิจัย

Stem cell novavida
05 กรกฎาคม 2024
03 กรกฎาคม 2024
ทุกวันนี้อากาศที่เราใช้หายใจเต็มไปด้วยฝุ่นละอองที่มีสาร […]
Stem cell novavida
02 กรกฎาคม 2024
สเต็มเซลล์ที่คนมักนิยมฉีด ไม่ว่าจะด้วยการฟื้นฟูสุขภาพ ก […]
5-women-cancer
01 กรกฎาคม 2024
นอกเหนือจากโจรและโรคมะเร็งทั่วไป ผู้หญิงอย่างเรายังต้อง […]
stem cell novavida
27 มิถุนายน 2024
สเต็มเซลล์กับความงาม นวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่ ที่ช่วย […]
13 พฤษภาคม 2024
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของนายพิรุณ […]
light therapy migraine
04 พฤศจิกายน 2020
Light Therapy คือการซ่อมแซมบำบัดความเสื่อมระดับเซลล์ทั่ […]
19 สิงหาคม 2020
“เซลล์เสื่อมสภาพ” สัญญาณความร่วงโรยและอาการ […]
19 สิงหาคม 2020
อะหรือ อะหรือ เราจะเข้าข่ายโรคนี้❗ . เช็คลิสท์ 6 อาการ […]