การรักษามะเร็งด้วย Car T Cells

shutterstock_313800779

CAR T Cells – Targeted Immunotherapy

การรักษามะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด ในรูปแบบของ Car-T Cells

เป็นการรักษาโรคมะเร็ง โดยอาศัยหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune System ) นั่นคือการนำ Lymphocytes ของผู้ป่วยชนิด T Cells  มาดัดแปลงพันธุกรรม โดยการนำโปรตีนจำเพาะบนพื้นผิวของมะเร็ง มาเป็นต้นแบบในการสร้าง Target หรือ กลุ่มเป้าหมายให้สามารถจดจำเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้น Car – T Cells จึงมีความแม่นยำ ในการทำลายเซลล์มะเร็ง

Car-T Cells เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษามะเร็ง โดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศใช้เทคนิคการรักษาชนิดนี้ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง อย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด CAR T Cells ?

 1. ผู้ป่วยพบแพทย์ผู้มากประสบการณ์ เพื่อทำการประเมินสุขภาพ และวางแผนการรักษาอย่างละเอียด
 2. นำชิ้นเนื้อจากก้อนมะเร็ง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าโปรตีนที่มีความจำเพาะ หรือที่เรียกว่า Proteomic
 3. เมื่อทราบผลจากข้อ (2) ว่าผู้ป่วยมีโปรตีนจำเพาะชนิดใด ก็จะ3. ทำการดึงเลือดประมาณ 10-15 มล มาทำการคัดแยก Lymphocytes ชนิด T Cells และทำการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้ T Cells มีเป้าหมายในการโจมตี หรือฆ่าเซลล์มะเร็ง
 4. เพาะเลี้ยง Car T Cells ในห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มจำนวนให้เหมาะสมกับการรักษา
 5. ฉีดเซลล์คืนกลับให้ผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำ
 6. ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการประเมิน และวิเคราะห์การรักษาใน
shutterstock_645685942
shutterstock_559544047

ผู้ป่วยที่ควรรักษาด้วย CAR T Cells 

 1. ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดและรังสีบำบัด
 2. ผู้ป่วยที่กำลังรักษามะเร็ง โดยการใช้ CAR T Cells รักษาควบคู่กับการใช้เคมีบำบัด
 3. ผู้ป่วยที่ต้องการกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดสิ้น และหรือผู้ป่วยที่ยังมีเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ภายในร่างกายและต้องการป้องกันการเกิดซ้ำของเซลล์มะเร็ง
shutterstock_188103977

ทำไมจึงต้องเลือกเทคนิคภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย  CAR T Cells ในการรักษา ?

 • มีความแม่นยำสูงในการกำหนดเป้าหมาย – เนื่องจากการรักษาด้วย CAR T Cells เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T Cells เพื่อให้ T Cells มีตัวรับบนผิวเซลล์ และมีคุณสมบัติสามารถตรวจจับหาเซลล์มะเร็ง ที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายและทำลายเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความปลอดภัยสูง – เนื่องจากการรักษาด้วย CAR T Cells สามารถจับกับเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะเจาะจง ไม่ทำความเสียหายให้กับเซลล์ปกติ ทำให้มีผลข้างเคียงน้อย
 • ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก CAR T cells ที่ฉีดเข้าไปในร่างกายจะยังคงอยู่และเป็นImmune cells ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อไป             

อาการข่างเคียงที่อาจพบได้หลังจากรับการรักษาด้วย CAR T Cells

 • มีไข้ หนาวสั่น
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • ปวดตามร่างกาย
 • โดยอาการดังกล่าวอาจพบได้ในระยะเวลา 1-3 วัน หลังจากการให้ CAR T cells

วิธีการปฏิบัติตัวหลังจากเข้ารับการรักษาด้วย CAR T Cells

 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหักโหม
 • งดอาหารรสจัด
 • รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์
shutterstock_726785386