การรักษามะเร็งด้วย CAR-T Cells

การรักษามะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด ในรูปแบบของ CAR-T Cells

เป็นการรักษาโรคมะเร็ง โดยอาศัยหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune System ) นั่นคือการนำ Lymphocytes ของผู้ป่วยชนิด T Cells  มาดัดแปลงพันธุกรรม โดยการนำโปรตีนจำเพาะบนพื้นผิวของมะเร็ง มาเป็นต้นแบบในการสร้าง Target หรือ กลุ่มเป้าหมายให้สามารถจดจำเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้น Car – T Cells จึงมีความแม่นยำ ในการทำลายเซลล์มะเร็ง

Car-T Cells เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษามะเร็ง โดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศใช้เทคนิคการรักษาชนิดนี้ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง อย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด CAR-T Cells ?

  1. ผู้ป่วยพบแพทย์ผู้มากประสบการณ์ เพื่อทำการประเมินสุขภาพ และวางแผนการรักษาอย่างละเอียด
  2. นำชิ้นเนื้อจากก้อนมะเร็ง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าโปรตีนที่มีความจำเพาะ หรือที่เรียกว่า Proteomic
  3. เมื่อทราบผลจากข้อ (2) ว่าผู้ป่วยมีโปรตีนจำเพาะชนิดใด ก็จะ3. ทำการดึงเลือดประมาณ 10-15 มล มาทำการคัดแยก Lymphocytes ชนิด T Cells และทำการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้ T Cells มีเป้าหมายในการโจมตี หรือฆ่าเซลล์มะเร็ง
  4. เพาะเลี้ยง CAR-T Cells ในห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มจำนวนให้เหมาะสมกับการรักษา
  5. ฉีดเซลล์คืนกลับให้ผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำ
  6. ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการประเมิน และวิเคราะห์การรักษาใน

ผู้ป่วยที่ควรรักษาด้วย CAR-T Cells 

  1. ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดและรังสีบำบัด
  2. ผู้ป่วยที่กำลังรักษามะเร็ง โดยการใช้ CAR-T Cells รักษาควบคู่กับการใช้เคมีบำบัด
  3. ผู้ป่วยที่ต้องการกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดสิ้น และหรือผู้ป่วยที่ยังมีเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ภายในร่างกายและต้องการป้องกันการเกิดซ้ำของเซลล์มะเร็ง