หมวดหมู่
อื่นๆ

การให้วิตามินทางหลอดเลือด-สารพิษตกค้างในร่างกาย (IV-Nutrition-Drip-Detoxification)

Vascular Detoxification
การล้างหลอดเลือด (Vascular Detoxification) คือกระบวนการล้างหลอดเลือด ฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิต ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือด
Liver Detoxification
การดีท็อกซ์ตับ/ล้างพิษตับ (Liver Detoxification) คือการให้วิตามินและสารอาหารต่างๆเพื่อผลิตเม็ดเลือดแดงและขับสารพิษออกจากร่างกาย
Chelation Therapy
คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) คือการดีท็อกซ์สารพิษโลหะหนักออกจากร่างกายเพื่อฟื้นฟูหลอดเลือด และลดความเสี่ยงของการเกิดโรค