หมวดหมู่
อื่นๆ

การให้วิตามินทางหลอดเลือด-สารพิษตกค้างในร่างกาย (IV-Nutrition-Drip-Detoxification)