หมวดหมู่
อื่นๆ

การให้โอโซนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย และการสวนล้างลำไส้ (Age Reversal Therapy)

Colon Hydrotherapy
การดีท็อกซ์ลำไส้ (Colon Detox) คือการสวนล้างลำไส้ใหญ่แบบระบบปิด (Colon Hydrotherapy) เพื่อล้างสารเคมีและสิ่งตกค้าง รวมทั้งขจัดพิษออกจากลำไส้ใหญ่
Ozone
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยการใช้ Ozone คือการทำโอโซนบำบัดที่ช่วยเปลี่ยนสารพิษและของเสียสะสมในร่างกายให้เป็นสารที่มีความเฉื่อยและไม่มีพิษ