โปรแกรมรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

Knee Recovery Therapy

โปรแกรมการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมแบบไม่ต้องผ่าตัด ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม ด้วยศาสตร์การรักษาแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ ผสมผสานนวัตกรรมการฟื้นฟู ซ่อมแซม และสร้างใหม่ในรูปแบบ 5 ขั้นตอน จึงเป็นมากกว่าการรักษา แต่คือการสร้าง “หัวเข่าใหม่ ” ที่ดีกว่าเดิม!!

รู้จักอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ? 

  

อาการข้อเข่าเสื่อมคือภาวะที่กระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อเข่า มีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆ ซึ่งจะมีอาการมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวดเข่า เข่าบวม ข้อยึดติด มีเสียงดังในเข่า เข่าผิดรูปไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งมีสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้

 • เกิดจากความเสื่อม และการใช้เข่าที่ไม่ถูกต้องมาเป็นระยะเวลานาน
 • น้ำหนักตัวที่มากจนเกินไป ทำให้เข่าต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
 • เกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณหัวเข่า หรือเคยประสบอุบัติเหตุ เช่น กระดูกบริเวณเข่าหัก, ข้อเข่าเคลื่อนหลุด, เส้นเอ็นฉีกขาด หมอนรองเข่าฉีกขาด
 • โรคข้ออักเสบต่างๆ เช่น โรคเก๊าท์ หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น

สัญญาณอันตรายของโรคข้อเข่าเสื่อม ?

คุณจะรู้ได้อย่างไร? ว่าข้อเข่าเสื่อม ซึ่งอันที่จริงเราสามารถสังเกตุได้ง่ายๆจากการเดินว่ามีเสียงในข้อเข่าและมีอาการปวดเข่าหรือไม่ รวมถึงสังเกตุอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของข้อเข่า และดูข้อเข่าว่ามีโก่งงอหรือไม่ ซึ่งอาจจะโก่งด้านนอกหรือโก่งด้านในก็ได้ หากมีอาการรุนแรงมากทำให้ข้อเข่ายึดติดกัน ไม่สามารถเหยียดหรืองอขาได้สุดเหมือนเดิมเนื่องจากมีการยึดติดภายในข้อ ต้องรีบมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเกิดการอักเสบรุนแรง 

ระยะของโรคข้อเข่าเสื่อม?

 

 • ระยะที่1 ข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มแรก: สูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อเล็กน้อย (minor disruption) ประมาณร้อยละ 10
 • ระยะที่2 ข้อเข่าเสื่อมเล็กน้อย: สูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อร่วมกับมีกระดูกงอกเป็นปุ่มเล็กๆ บริเวณขอบของข้อ
 • ระยะที่3 ข้อเข่าเสื่อมปานกลาง: กระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อน กระดูกข้อเข่าบางส่วนไม่มีกระดูกอ่อนคลุม (exposed bone) ร่วมกับมีกระดูกงอกมากขึ้น และช่องระหว่างข้อเข่าแคบลง
 • ระยะที่4 ข้อเข่าเสื่อมรุนแรง: สูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อประมาณร้อยละ 60 กระดูกข้อเข่าส่วนใหญ่ไม่มีกระดูกอ่อนคลุม มีกระดูกงอกขนาดใหญ่บริเวณขอบของข้อ และกระดูกข้อเข่าชิดติดกันจนไม่เห็นช่องว่างระหว่างข้อ

” การรักษาโรคเข่าเสื่อมมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย และระยะของโรค โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยระยะเริ่มต้น (ระยะที่ 1-2 ) การรักษาจะมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อลดอาการปวดข้อเข่า และชะลอการดำเนินของโรคเท่านั้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ซึ่งไม่ใช่การรักษาข้อเข่าที่ต้นเหตุของปัญหา! “

knee recovery therapy

ศูนย์การแพทย์โนวาวิด้า เราใช้นวัตกรรมใหม่ในการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมแบบบูรณาการ ผสมผสานการทำงานระหว่างการบำบัดด้วยเครื่อง INDIBA การฉีด PRP ,Hyaluronic Acid, PLE (Placenta Extracts) ร่วมกับการฉีดสเต็มเซลล์ชนิดพิเศษ Mesenchymal Stem cells Therapy เราให้มากกว่าการรักษา”ข้อเข่า” แต่คือการซ่อมแซมที่สาเหตุ  สร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์ข้อเข่าที่เสื่อมสภาพ ให้กลับมาทำงานได้สมบูรณ์แบบ เหมือนกับว่าคุณได้ “ข้อเข่า” อันใหม่!!

1. นวดด้วยเครื่อง INDIBA 

 • มิติใหม่ของการรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ครอบคลุมทุกปัญหา ฟื้นฟูเนื้อเยื่อได้อย่างรวดเร็วคลื่นความถี่วิทยุในช่วงความถี่ 448 KHz ผ่านเข้าสู่ร่างกายซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานภายในร่างกายให้ มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 3- 5 องศาเซลเซียสไปลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

2. Platelet Rich Plasma (PRP)

 • ฉีดเกล็ดเลือดเพื่อเร่งกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายตามธรรมชาติหรือ Regenerative Injection Therapy by Platelet Rich Plasma (PRP) เป็นการรักษาโดยการฉีดเกล็ดเลือดหนาแน่นที่ได้มาจากเลือดของผู้ป่วยเอง เพื่อเข้าไปเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด PRP หรือ เกล็ดเลือดหนาแน่น มีส่วนช่วยในการบำบัดข้อเข่าเสื่อม ใน PRP  จะมีองค์ประกอบของ Growth Factor ที่เป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อโดยธรรมชาติของร่างกายอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติมาก ทำให้อัตราการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำได้เร็วขึ้น

3. การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมกลุ่มไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic Acid) 

 • การฉีดไฮยาลูโรนิคในข้อเข่า คือการเพิ่มสารน้ำหล่อลื่นในหัวเข่าทำให้เข่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ช่วยลดแรงกระแทกต่อกระดูกอ่อน การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมซึ่งมีคุณสมบัติทดแทนน้ำเลี้ยงข้อที่เสื่อมสภาพจึงเป็นหนึ่งในการรักษาที่เราเลือกใช้ ทั้งนี้น้ำเลี้ยงข้อเทียมกลุ่มไฮยาลูโรนิคสามารถหล่อลื่นผิวข้อทำให้ลดการเสียดสีและช่วยรับแรงกระแทกทำให้ผู้ป่วยสามารถมีการเคลื่อนไหวของเข่าดีขึ้น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบและลดอาการปวดด้วย

4. การฉีด PLE ( Placenta Extracts  ) รกสกัดที่มีองค์ประกอบของ โปรตีน กว่า 1000 ชนิด

 • การฉีด GrowthFactor จากรกสกัดที่มีองค์ประกอบของโปรตีนมากกว่า  1000 ชนิด  โดยจะทำหน้าที่กระตุ้นให้สเต็มเซลล์เริ่มการทำงานในการซ่อมเเซมอวัยวะข้อเข่าที่เสื่อมสภาพให้กลับมาเป็นปกติ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติผลัดเซลล์เก่าบริเวณข้อเข่าที่เสื่อมสภาพแล้วออกไปพร้อมสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน

5. การฉีดสเต็มเซลล์ชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) 10 ล้านเซลล์

 • การฉีดเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs)  อีกขั้นของนวัตกรรมล้ำสมัยของสเต็มเซลล์  MSCs เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายของเราที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุลงตามกาลเวลา เช่น ทดแทนเซลล์กระดูก, กระดูกอ่อน เป็นต้น นอกจากนั้นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ยังช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของเซลล์ของอวัยวะที่เสื่อมลงให้ อวัยวะนั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ นั่นหมายถึงการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยการใช้เซลล์ต้นกำเนิดชนิดนี้จะช่วยฟื้นฟูให้ข้อเข่ากลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติ เพราะเซลล์ต้นกำเนิดมีฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และช่วยลดการอักเสบในบริเวณข้อเข่าได้

ข้อดีของการรักษาโรคข้อกระดูกด้วยการใช้เซลล์บำบัด (MSCs)

 • ไม่ต้องผ่าตัด และโอกาสเกิดความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัด
 • ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ใช้เวลาในการรักษาน้อย ไม่เจ็บปวดเหมือนกับการผ่าตัด
 • เหมาะกับผู้ที่มีเวลาพักฟื้นน้อย เพียงประมาณ 1-2 วัน
 • เป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ผลการรักษาอยู่ได้นานและยั่งยืน
 • ลดอาการปวดเข่าได้ดี จากการสร้างใหม่ของกระดูก และกระดูกอ่อน จึงให้ผลดีในระยะยาว
 • ลดโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำได้ช้ากว่า ขึ้นอยู่กับการดูแลและออกกำลังกายที่เหมาะสม

สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒 𝐍𝐎𝐖

 • Call Center 02-508-5100
 • Line@ : @Novavida
 • FB : ศูนย์การแพทย์ทางเลือก Novavida Integrative Medical Center

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

19 สิงหาคม 2020
Promotion กระตุ้นภูมิคุ้มกัน Covid-19 Facebook iconFace […]